Järvenpään Vasemmiston kevätkokouskannanotto 26.3.2017

Päivähoito-oikeuden rajaaminen rajaa lapsen oikeutta ryhmäytymiseen ja mielekkäiden ystävyyssuhteiden solmimiseen ja asettaa lapset eriarvoiseen asemaan työssäkäyvien vanhempien lapsiin verrattuna. Leikkauksilla heikennetään perheiden valinnanvapautta ja jaksamista sekä hankaloitetaan silppu- ja pätkätöiden vastaanottamista.

Järvenpään Vasemmisto on kahdesti esittänyt valtuustossa subjektiivisen päivähoidon säilyttämistä ja pidättäytymistä ryhmäkokojen kasvattamisesta. Valtuuston enemmistö halusi rajata lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen säästöjen kustannuksella. Osapäivähoidon maksut korottuivat 1.3.2017 alkaen tuntirajojen muokkaamisesta johtuen.

Päivähoidon laadun takaamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi vastustamme päivähoidon yksityistämistä. Varhaiskasvatuslain § 2 ja kohta 5. asettaa tavoitteeksi mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä. Kannatamme subjektiivista päivähoito-oikeutta, pieniä lapsiryhmiä ja työntekijöiden mahdollisuutta tuottaa laadukasta, varhaiskasvatuslain mukaista, lapsen tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta.

Tuetaan perheitä ja heidän tarpeitaan. Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. #viehätyvasemmistosta