Syyskokouskannanotto 22.10.2017 Turvallinen koulu kuuluu kaikille!

Järvenpään kouluissa on merkittävä ongelma; koulut eivät ole turvallisia työ- ja opiskeluympäristöjä vaikeiden sisäilmaongelmien vuoksi. Ei ainakaan Kinnarissa, eikä myöskään JYKissä ja Kyrölässä. Muiden koulujen osalta ei sisäilmaongelmien tilanne ole julkisessa keskustelussa. Kinnarin koulu on purettu ja uutta ollaan rakentamassa. Oppilaat opiskelevat pääosin siirtotiloissa Järvenpään Yhteiskoulu JYKin pihalla. Syksyn aikana JYKin tiloissa on tehty oirekartoituksia ja kuntokartoitusta tehdään tarkemmin syyslomalla. Tämänhetkisen tiedon mukaan JYK tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisrakennuksella. Seuraavat kolme vuotta opiskellaan siirtotiloissa ja osin valinnaisaineiden erityisluokissa. Kyrölässä kuntokartoitus tehtiin kesällä ja siinä löydettiin mittavia mikrobivaurioita eri puolilta rakennusta ja osa tiloista on määrätty käyttökieltoon. Suunnitelmana on järjestää puhtaat ja turvalliset opetustilat pahiten oireileville oppilaille ja henkilökunnalle, vähemmän oireilevat jatkavat Kyrölän tilojen käyttöä lukuvuoden loppuun.

Vaurioituneiden tilojen osittainen käyttö on ajan pelaamista ja terveydellä leikkimistä. Oireet voivat pahentua nopeasti ja mikrobialtistus voi sairastuttaa vakavasti. Kun osa oppilaista edelleen käyttää oireita aiheuttavia tiloja, siirtyy vaatteiden ja muun materiaalin mukana mikrobeja myös puhtaisiin tiloihin. Esimerkiksi Kinnarin oppilaat käyttävät JYKin ruokalaa mutta ainakin osalla oppilaista ei sisäliikuntaa ole lainkaan JYKin liikuntasalin sisäilmaongelman vuoksi.

Opetuksen järjestäjänä ja vastuullisena työnantajana Järvenpään kaupungin tulee taata kaikille turvallinen kouluympäristö. Oikeus päästä siirtotiloihin ei pitäisi olla vanhempien vaatimuksista ja aktiivisuudesta kiinni. Vaikka pahimmin oireileville järjestetään ensiapuna puhtaat opetustilat, tulee korvaavat opetustilat löytää mahdollisimman nopeasti kaikille Kyrölän ja JYKin koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Kinnarin koulun kohdalla päätöksenteko oli nopeaa ja tehokasta. Tästä hyvin sujuneesta prosessista olisi pitänyt ottaa opiksi, eikä jatkaa pimittämisen ja ajan pelaamisen linjalla.

Opetusta tulee olla valmis järjestämään myös muissa, kuin opetuskäyttöön suunnitelluissa tiloissa. Voidaanko Järvenpää-talon kokoustiloja hyödyntää opetuskäytössä? Onko Keudalla vuokrattavissa tiloja? Koska Järvenpään kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät? Löytyykö tyhjillään olevia myymälätiloja tai kerrostalojen kerhohuoneita? Nyt on aika todella haastaa luovuus ja luottaa vanhempiin yhteistyökumppanina. Järvenpään Vasemmisto toivoo kaupungilta avointa ja ajantasaista tiedotusta koskien kaikkien Järvenpään koulujen kuntokartoituksien ajankohtia ja tuloksia sekä suunnitelmia mahdollisen sisäilmaongelman korjaamiseksi. Odotamme, että sisäilmaongelmaisten koulujen vanhempia tiedotetaan mahdollisimman pian siitä, mitä korvaavia tiloja on kartoitettu ja mitkä tilat ovat mahdollisesti otettavissa käyttöön.

Käyttökelvottomien koulujen uusiminen uudisrakennuksilla on mittava investointi kaupungilta. Investoinnin rahoitusta ei voi rakentaa lainarahan ja palveluista leikkaamisen sekä palvelumaksujen korottamisen varaan. Kaupungilla tulee olla valmiutta myös kunnallisveroprosentin korottamiseen osana kouluinvestointien rahoittamista. Turvataan terveellinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö, ollaan ylpeitä kunnastamme ja ollaan valmiita myös maksamaan hyvästä perusopetuksestamme.