Heini Liimataisen ryhmäpuheenvuoro talousarviovalmistelusta vuodelle 2020

Talousarvio 2020, lähetekeskustelun ryhmäpuheenvuoro

2.9.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

Vasemmiston valtuustoryhmä on tutkinut tehtyä talousarviosuunnitelmaa ja vuosien 2020-2023 talousohjelmaa sekä Järvenpään Vasemmiston kuntapoliittisten tavoitteiden, että valtuustossa hyväksytyn strategian päämäärien näkökulmasta. Iloksemme löydämme kaikki keskeiset teemat molemmista papereista. Hyvällä yhteistyöllä, valmistelulla ja keskusteluilla toivomme, että löydämme näitä päämääriä tukevat toiminnalliset tavoitteet ja niiden tarvitseman rahoituksen talousohjelmaan.

Vasemmistolaisessa politiikassa on keskeistä antaa ääni niille, joiden ääni ei tahdo tulla kuulluksi. Hyvän elämän eväät rakentuvat jo varhain lapsuudessa. Siksi luemme strategista päämäärää Hyvä elämä Järvenpäässä siten, että emme kasvata varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja, emme leikkaa erityisopetuksesta ja oppimisen tuesta, emmekä vaaranna lastemme ja henkilökunnan terveyttä epäterveissä tiloissa.

Meille on tärkeää, että Järvenpää todella luo edellytyksiä hyvälle elämälle mahdollistaen harrastamisen ja osallistumisen liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan kaikille kuntalaisille. Sen vuoksi pidämme erityisen tärkeänä säilyttää keskeiset kuntalaisten kohtaamiseen soveltuvat kiinteistöt ja palvelut kaupungin omana toimintana.

Resurssiviisas kaupunki on valmis tekemään pitkäkestoisia ja vaikuttavia päätöksiä liikkumisen, asumisen ja palveluiden ympäristöystävällisyyden takaamiseksi vaikutusarviot huomioiden. Meidän tulee säästää viimeiset luontokohteemme kuntalaisten virkistäytymiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Meidän tulee sitoutua resurssiviisaustavoitteisiin ja vähentää yksityisautoilua lisäämällä ja parantamalla pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön helppoutta.

Työhyvinvointi on avain parempiin palveluihin. Talousarviossa ja strategisissa päämäärissä asetetaan suuria odotuksia työntekijöiden osaamisen ja toimintatapojen kehittymiselle ja tehostumiselle. Panostamalla koulutukseen ja työvälineiden sekä prosessien kehittämiseen voidaan tehdä paljon hyviä muutoksia työntekijöiden työn lopputulokseen, mutta kaikki kehittäminen vaatii sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä. Toivomme, että työntekijöihin panostetaan erityisesti silloin, kun leikkauksia pitää kohdentaa palvelutuotantoon ja työskentelytapoja tehostaa.

Nyt kun sote-palvelumme tuotetaan KEU-sotessa on hyvä huomioida myös sinne siirtyneiden ja siellä työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointi. Monissa Keski-Uudenmaan kunnissa työntekijöiden edut olivat Järvenpäätä paremmat, mutta nyt etuja on yhtenäistetty vastaamaan matalimman tason periaatteita. Jos kunnat esittävät merkittäviä säästöpaineita valmiiksi alibudjetoituun budjettiin, ei lopputuloksena voi olla kenenkään etu. Haluamme, että työntekijät voivat hyvin ja pystyvät tuottamaan meille laadukkaita peruspalveluita.

Arvoisa puheenjohtaja. Järvenpään Vasemmisto pitää hyvänä, että talouden sopeuttamisessa nostetaan monenlaisia mahdollisuuksia keskusteluun, jotta valtuusto voi päättää arvojensa ja tavoitteidensa mukaisista säästöistä. Kiinnitimme huomiota jalostettavien kiinteistöjen listaan. Ymmärryksemme mukaan lista ei pidä sisällään kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä, joten kysymmekin, millä perusteella tämä lista on laadittu.

Oheismateriaalissa on veroasteiden vaikutus verotuloihin, mutta tämä ei yksin riitä päätöksenteon tueksi. Pyydämmekin selvittämään valtuustolle veronkorotuksen vaikutuksen sekä tulevan vuoden, että vuosien 2020-23 talouskehykseen, mikäli keskittyisimme toimintojen tehostamiseen ja leikkaisimme vain niistä menoista, joilla ei ole suoraa vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin. Veronkorotus voi myös mahdollistaa meille menokehyksen kasvattamista, esimerkiksi HSL:een liittymisenä tai Apotin hankintakustannuksena.

Evästyksenä talousarvioesityksen jatkovalmistelulle toivomme, että esitykset sisältäisivät myös arvion esitettyjen leikkausten vaikutuksesta valtuuston hyväksymiin strategisiin tavoitteisiin.